סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

עכשיו אני צריך לעבוד על עצמי

daniel-klughoiz שמי דניאל קלוגהפט. לאחר שכלו כל הקיצין והעבודה בעירייה כבר נהייתה בלתי נסבלת, החלטתי לסגור את הפרק הזה ולהמשיך הלאה. עם זאת, עם משכנתא ושישה ילדים, הייתי קצת לחוץ. אמנם אני לא לגמרי חב"ד ניק, אך אני מרגיש מאוד קשור לרבי מלך המשיח, לכן החלטתי לעשות דבר שנהפך למקובל כיום – כתבתי מכתב "באגרות קודש". זו התשובה שקיבלתי (כרך ח' ב'שעב):

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד
ברוקלין.
ברכה ושלום!
מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"ב כסלו, בו כותבת מסדר הדברים אשר הי' בקשר למשרתה ב… ואשר עתה נשארה בלא משרה.
והנה חיי האדם אינם הולכים תמיד במישור וכיון שרצון ויכולת האדם לעלות הרי זה עצמו נותן אפשריות גם לירידה, ואין להתפעל ולהיות נופל ברוח ח"ו כשרואים איזה ירידה ובפרט כשהירידה היא אך בנוגע לגשמיות ובפרטיות כשאין הדבר תלוי בה.
ואדרבה ירידה צריכה לפעול התעוררות כחות אמונה ובטחון יותר פנימיים ויותר עמוקים אשר גילוים כלפי חוץ הוא באומץ רוח ובהעדר התפעלות מתופעה אי נעימה, ובפרט שהוא אך ורק לזמן קצר ביותר.
כתבתי לעסקנים בשדה החינוך ותקותי אשר במשך זמן קצר יוכלו לסדר גם ענינה, כמובן אם מצדה ג"כ תשתף פעולה עמהם.
בברכת הצלחה בעבודת הקדש הוא ענין חינוך הכשר.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, מזכיר

ביום האחרון שלי בעירייה, הוצע לי באופן פלאי לנהל תלמוד תורה שנפתח ברעננה. חמוש במכתב הקודם של הרבי, שבו נאמר "אך ורק לזמן קצר ביותר", כתבתי שוב לרבי להתייעץ שוב. זה מה שיצא (כרך כ"ג ח'תתפד):

ב"ה, כ"ה אלול, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.
שלום וברכה!
מאשר אני קבלת מכתבו מט"ו באלול, ולכל לראש עלי להביע גודל הקורת רוח שקבלתי בראותי ממכתבו יחסו לעניני חב"ד ובתי ספר חב"ד וכולי, ועוד וגם זה עיקר אשר כלשונו במכתבו "גם רוח חב"ד ותורתה קרובים אלי מאד ואני משתדל ללמוד אותה", שבודאי כהודעת חכמינו ז"ל הרי לימוד מביא לידי מעשה, ובפרט כשהמדובר במחנך ולא עוד אלא מפקח על מחנכים, שכל מינוי משמיא קא ממני לי', שמזה מובן שניתנים הכוחות והאפשרויות למילוי התפקיד והמינוי בהצלחה גמורה. ויהי רצון שישפיע בכיוון האמור גם על כל הנמצאים בפיקוחו, והרי הובטחנו הבא לטהר – וידוע דיוק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, לא רק ליטהר אלא גם לטהר אחרים – מסייעין אותו.
לעצם השאלה אודות ניהול בית הספר, צודק בכתבו שלכל לראש ועיקר בכל בית ספר היא תועלת התלמידים והצלחתם בלימודם ובחינוכם, שלכן מוכרח שהמנהל יהי' היותר מתאים לתפקיד האמור. וכיון שהמסקנא היא כאמור, בודאי שישנה האפשריות להביאה בפועל, ולא עוד אלא ככל עניני תורתנו שדרכי' דרכי נועם וגו' גם בזה האפשריות להביא בפועל באופן האמור. וכנ"ל כיון שכ' הוא המפקח והענין נמסר לטיפולו, הנה סוף סוף ימצא הדרך להביא המסקנא לפועל לתועלת התלמידים, והשי"ת יצליחו, וההבטחה הבא לטהר מסייעין אותו בודאי כוללת שטח זה.
והתקוה חזקה שסוף סוף גם אלו שמאיזה טעם שיהי' אינם מתחשבים כדרוש בתועלת התלמידים יראו האמת וגם יודו לו אשר בשעת ההחלטה עמד על דעתו ולא שמע לתביעתם.
וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בכבוד ובברכה.

נו, יש מה לחשוש? עכשיו אני צריך לעבוד על עצמי כדי להיות כלי ראוי לסייעתא דשמיא ולהתגשמות ברכת הרבי בעז"ה

2 Responses so far.

 1. מאת אליהו דורי:

  שלום

  שמי אליהו דורי בן עמומה אני נשוי לאיריס אפרת ואבא ליאיר. רציתי לדעת מה
  לעשות כדי שלא יהיו לי דאגות ומשפחתי
  נשמח בחיינו ונחיה חיים של שפע ואושר

  תודה רבה

  אליהו דורי

 2. מאת igrot:

  צריך לבקש כברה מהרבי מלך המשיח


 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook

בית חב"ד הפרטי

כשנתקלים במר אמיר ציפין, לא מזהים ברגע הראשון, במבט ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

עונה לרחשי הלב

מספר הרב אסף סימון מפעילי מרכז חב"ד-ליובאוויטש 'מודעות' ברמת גן: "הכל ...

באמונה תמימה

בהתוועדות י' שבט, של מרכז חב"ד ליובאוויטש 'מודעות' ברמת גן, ...

ברכה (לבחירה) ישירה

התוועדות י"ט כסלו חג הגאולה בבית משיח ברעננה. הרב משה ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

הדולר שהכריע את הבחירות בברזיל

מאחורי המהפך השלטוני שהתחולל לאחרונה בברזיל, עומד סיפור מופת מדהים ...

איך אני נסעתי ל770

חג הסוכות ה'תשע"ט, עשרות אלפים גודשים את בית רבינו שבבבל ...

עודד מנשה מספר על מופת

נאום אורח נרגש במיוחד, נשא השחקן עודד מנשה, שסיפר על ...

ל"ג בעומר צפת: 12 ילדים - 12 סיפורי נ

ימות המשיח שחולל הרבי שליט"א מלך המשיח לילדים בקהילה אחרי ...