סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

PRÉSIDENT AVEC LA BÉNÉDICTION DU RABBI DE LOUBAVITCH

Suite à la demande de nombreuses personnes, nous mettons en ligne l’histoire extraordinaire du Président Nicolas Sarkozy qui reçut la bénédiction du Rabbi de Loubavitch Méle’h HaMachia’h chlita avant son élection.

Le procédé est simple. Vous écrivez une lettre au Rabbi. Vous la glissez dans l’Igros Kodech et la réponse du Rabbi se lit à l’endroit même où vous avez glissé votre lettre.

Nouveaux faits à propos des rapports entre les Lubavitchs et le président Sarkozy. Comme déjà abordé, les Lubavitchs se servent de l’Igros Kodech (Les lettres du Rabbi Menachem Mendel Schneerson , le Rabbi de la Lubavitch le Roi Mashiah ) pour correspondre avec le Rabbi.

Le procédé est simple. Vous écrivez une lettre au Rabbi. Vous la glissez dans l’Igros Kodech et la réponse du Rabbi se lit à l’endroit même où vous avez glissé votre lettre.

C’est ce qui est expliqué sur l’image qui suit, tiré du blog du Beth ‘Habad-Lubavitch de Neuilly-sur-Seine dont le rav est David Zaoui.

La lettre suivante témoigne des rapports qui existaient entre les Lubavitchs et Nicolas Sarkozy avant l’élection de ce dernier à la présidence de la République Française :

Par conséquent, constatant l’attachement du candidat Sarkozy à la communauté Lubavich, le rav de Neuilly Sur Seine, David Zaoui, prit sa plume et écrivit au Rabbi Menachem Mendel Schneerson à travers l’Igros Kodech. Voici ci-dessous la transcription de la lettre de Zaoui :

Le 11 Avril 2007

A l’attention du Rabbi le Roi Mashiah ,

Nous avons préparé un courrier qui va être adressé à tous les Shlou’him [émissaires du Rabbi] et les Rabbanim de France demandant de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy au poste de Président de la République Française.

Il est aujourd’hui un ami de notre communauté et l’a prouvé à maintes reprises en acceptant les activités de notre institution dans les rues de la ville dont il a été le maire de nombreuses années, en acceptant le principe de recevoir “les 7 Lois de Noé” et plus récemment en se démarquant clairement comme ami d’Israël en pleine guerre du Liban sur une chaîne de télévision à une heure de très grande écoute.

Notre but n’est pas politique car nous connaissons tes intentions à ce sujet mais plutôt de soutenir et d’encourager les bonnes relations entre le futur Président et notre communauté afin d’intensifier la préparation à l’avènement messianique que doit connaître le monde dans quelques instants.

En espérant que notre demande retiendra favorablement ton intention et sera sujette à tes bénédictions, Dieu fasse que nous méritions immédiatement la Délivrance définitive et totale.

Shmouel David ben Sarah (Zaoui)

Voici la réponse (en réalité une page de l’Igros Kodech) du Rabbi Menachem Mendel Schneerson à la lettre du rav de Neuilly Sur Seine, David Zaoui. Les passages soulignés en rouge et en jaune sont du rav Zaoui. Ils sont censés montrer que le Rabbi Menachem Mendel Schneerson approuve la lettre du rav Zaoui.

Cette réponse permettra au rav Zaoui d’écrire sur son blog :

 PRÉSIDENT AVEC LA BÉNÉDICTION DU RABBI DE LOUBAVITCH

Après l’élection de Sarkozy à la présidence de la République, le rav Zaoui s’est déplacé à l’Élysée et a offert à Sarkozy un présent relatif aux sept lois noachides :

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

סושיאל סקיוריטי מברכה באגרות קוד

https://www.youtube.com/watch?v=JmAY7oI8R2A סיפור מדהים על תמימות של בחור ישראלי בן עשרים שהגיע ...

תפנית במשרדי הרווחה

הרב דורון אורן מירושלים, הוא חסיד חב"ד נלהב ומנהל מרכז ...

קיבלתי הודעת וואטס

שמי איציק בלולו. חברים יקרים. תקשיבו לסיפור הבא -  טרי ...

ודע לפתור הכל ברגע

הרב מיכאל ורעייתו קדלבורג פועלים מזה 18 שנה בהפצת היהדות ...

תקלה שהביאה תשובה

(בתמונה: הרב שלום לוגוב) לפעמים גם תקלה צדדית מתגלה ...

תפנית במשרדי הרווחה

הרב דורון אורן מירושלים, הוא חסיד חב"ד נלהב ומנהל מרכז ...

תקלה שהביאה תשובה

(בתמונה: הרב שלום לוגוב) לפעמים גם תקלה צדדית מתגלה ...

PRÉSIDENT AVEC LA BÉNÉDICTION DU RABBI DE LOUBAVITCH

Suite à la demande de nombreuses personnes, nous mettons ...

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...