סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

קיבלתי תשובה גם על שאלה שבלב…

שמי יוסף כהן מירושלים. אני ספרדי מתלמידי הרב יעקב מוצפי והרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול מישיבת “פורת יוסף” זכר כולם לברכה לחיי העולם הבא, איננו שייכים לשום גוף פוליטי, ואנו משתדלים ללמוד גם תורת החסידות כדרכו של הרב יוסף חיים בעל ה”בן איש חי” זצ”ל.

לפני מספר דקות גיליתי את האתר שלכם “אגרות קודש” ואת האפשרות לשלוח שאלה או בקשה מהרבי שליט”א (ר”ת שבהתגלותו לעינינו יום טוב ארוך), ומכיון שיש לי כמה דברים בוערים.

חשבתי על השאלה הראשונה שהיא צורך רבים, והיא: אני מנהל ישיבה וכולל שאבי זצ”ל יסד לפני יותר משלושים שנה, ולאחרונה יש אברכים שמתעסקים בעיסוקים אחרים ומדברים בבית המדרש וכו’, ואני מסתפק אם לסלקם או להשאירם, ובענייני הפרטי אני מחפש שידוך, כתבתי לרבי לגבי השידוך בלבד כי לא רציתי לכתוב שתי שאלות, וקיבלתי תשובה ישירה לשאלה של הכולל הכוללת בתוכה הבטחה לישועה בענייני הפרטיים באם אתמסר לענייני התלמידים, וכן תשובה בעניין התלמידים שאינם מקבלים…

ממש הפלא ופלא שקיבלתי תשובה גם על שאלה שבלב וגם על הכתוב.

התשובה היתה בכרך ה’ עמודים נח-נט איגרת א’עדר.

יחי אדוננו מלך המשיח לעולם ועד ויתגלה לעינינו ויגאלנו גאולת עולם אמן.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

ונקרא שמה בישראל...

מספר השליח ר' זלמן ריידער בשעטומ"צ נולדה לי בת, ובעקבות המגבלות ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

מדהים: תשובת הרבי שליט"א מלך המשי

מענה של הרבי שליט"א מלך המשיח לבחור מישיבת 770 בית ...

חיפש תפילה - מצא ברכה

מספר שי שבת מירושלים: אחרי חמש שנים של נישואין, ...

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

אלפי פלאות נוספו באתר אגרות קודש

עוד לפני ג' תמוז. כאשר היו מצבים שאי אפשר שהמכתב ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...