סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

קיבלתי תשובה גם על שאלה שבלב…

שמי יוסף כהן מירושלים. אני ספרדי מתלמידי הרב יעקב מוצפי והרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול מישיבת "פורת יוסף" זכר כולם לברכה לחיי העולם הבא, איננו שייכים לשום גוף פוליטי, ואנו משתדלים ללמוד גם תורת החסידות כדרכו של הרב יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" זצ"ל.

לפני מספר דקות גיליתי את האתר שלכם "אגרות קודש" ואת האפשרות לשלוח שאלה או בקשה מהרבי שליט"א (ר"ת שבהתגלותו לעינינו יום טוב ארוך), ומכיון שיש לי כמה דברים בוערים.

חשבתי על השאלה הראשונה שהיא צורך רבים, והיא: אני מנהל ישיבה וכולל שאבי זצ"ל יסד לפני יותר משלושים שנה, ולאחרונה יש אברכים שמתעסקים בעיסוקים אחרים ומדברים בבית המדרש וכו', ואני מסתפק אם לסלקם או להשאירם, ובענייני הפרטי אני מחפש שידוך, כתבתי לרבי לגבי השידוך בלבד כי לא רציתי לכתוב שתי שאלות, וקיבלתי תשובה ישירה לשאלה של הכולל הכוללת בתוכה הבטחה לישועה בענייני הפרטיים באם אתמסר לענייני התלמידים, וכן תשובה בעניין התלמידים שאינם מקבלים…

ממש הפלא ופלא שקיבלתי תשובה גם על שאלה שבלב וגם על הכתוב.

התשובה היתה בכרך ה' עמודים נח-נט איגרת א'עדר.

יחי אדוננו מלך המשיח לעולם ועד ויתגלה לעינינו ויגאלנו גאולת עולם אמן.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

יוסף ה' לכם ניסי ניסים

בני הזוג, ר' מוטי ומושקא ריבק, מגוללים את שרשרת הניסים ...

ניסים בגיל 88

מספר הרב יוסי קליימן מבית חב"ד מערב בנימין: ...

מוצא את הדרך לשלוח

כל מפגש בין יהודים מנוצל בזמננו כדי לפרסם את הניסים ...

צופה הכל

הרב יעקב מנחם רייניץ מהעיר לוד, משתדל לספר בכל הזדמנות ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

הדולר שהכריע את הבחירות בברזיל

מאחורי המהפך השלטוני שהתחולל לאחרונה בברזיל, עומד סיפור מופת מדהים ...

איך אני נסעתי ל770

חג הסוכות ה'תשע"ט, עשרות אלפים גודשים את בית רבינו שבבבל ...