סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

ניסים בגיל 88

rav-yossi-klaiman-450

מספר הרב יוסי קליימן מבית חב"ד מערב בנימין: אחד מתושבי הישוב נעלה, עימו יש לנו קשר הדוק, פנה אלי לפני כשלשה שבועות, וסיפר כי חמותו שתחי', בת שמונים ושמונה התאשפזה לאחרונה עם בעיות בריאותיות בעיקר בריאות.

"הרופאים רואים שמצבה אינו שפיר, הם אפילו איבחנו כי יש לה את ה'מחלה' הנוראית המתפשטת בגופה, ולאור גילה לאריכות ימים ושנים ומצבה הבריאותי, הם מתלבטים כיצד עליהם לנהוג בה". איחלתי לו שהכל יעבור בעזרת ה' בשלום, ובכל מקרה המלצתי לו להיות בקשר בכל שעה, כדי שאם יזדקק אוכל לכתוב בעבורם לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש ברכה.

ביום שישי לפנות בוקר בשעה 3 הוא מצלצל אלי ואומר כי הרופאים פנו אליהם לשאול האם לערוך טיפול רפואי. ניתוח, שאמור להסדיר את מכונת ההנשמה.

"אם לא נעשה את הניתוח, הרי שמדובר על כמה שעות (היל"ת), ואם לא אז בכל מקרה לדעתם, זה ענין של יום או יומיים. תחליטו אתם האם אתם רוצים לעשות את זה או לא…"

אמרתי לו: "אכתוב כעת לרבי שליט"א מלך המשיח ובמקביל אתייעץ עם רב מורה הוראה כיצד עליכם לנהוג במצב זה". התשובה שקיבלתי (באתר www.igrot.com) בכרך י"ט עמ' שלט הכילה ברכות נפלאות:

"…קבלתי בקשת ברכה פ"נ עבורו.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון כשם שהביאו הבקשה כן יבשר טוב בעצמו בזה.
ובפרט שבאים אנו מיום הילולא המאתים (שהי' ביום א' דחג השבועות) של מורנו הבעש"ט ז"ל, וידוע דבר התורה שלו על הכתוב כי תראה חמור וגו' עזוב תעזוב עמו, לעבוד את השי"ת עם הגוף ועניניו.

…בברכה לבשו"ט (=לבשורות טובות) בכל האמור".

לא היה לי ספק. חזרתי אליהם ואמרתי להם כי לאור תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח, יש לעשות את הניתוח מבלי להתחשב כלל בדיאגנוזה של הרופאים. ובעזרת ה', יראו הם בהתממשות הברכות.

במקביל ניסיתי לתפוס רבנים שונים, אך מפאת השעה המוקדמת לא הצלחתי לאתר אף אחד.

בתחילה הם חשבו להמתין עד שאחזור אליהם עם תשובת הרבנים, אך לאחר זמן קצר הגיעו הרופאים לחדר וביקשו לפנות את כולם, תוך שהם מחליטים לעשות את הניתוח בכל זאת.

כביכול הם קיבלו איתות משמים שעליהם להאמין ולציית להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח.

חייבים לציין כי חלק מבני המשפחה חשבו בתחילה להתנגד לניתוח, לאור דברי הרופאים מקודם, אך משראו את הרופאים ניגשים לבצע את הניתוח בכל זאת, הם הבינו שאכן יש פה מהלך שמיימי לטובה.

מכאן ואילך התחילו הענינים להתגלגל, ביום שני כבר הורידו לה את ההנשמה והיא התחילה להגיב למדדים, בשלב זה היא הייתה עדיין מורדמת.
ביום חמישי, ההרדמה פגה והיא התעוררה כשהיא מתחילה לענות ולסמן תשובות לכל הפניות אליה.

בכך לא הסתיימה שרשרת הניסים, באותו יום הגיעו הרופאים להודיע כי הייתה להם טעות, אך הם שמחים לבשר כי ב"ה אין בגופה את המחלה הנוראית, וכי התסמינים שהם גילו קודם מעידים אמנם על בעיות בריאותיות אך כאלו שאפשר לטפל בהם בטיפול רפואי רגיל, שבעז"ה ימשיך ויתן את תוצאותיו עד לרפואה השלימה בקרוב ממש, לאיכות ימים ושנים טובות – לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלימה.

מקור: http://hageula.com/call_of_salvation/now/19011.htm
© האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

יוסף ה' לכם ניסי ניסים

בני הזוג, ר' מוטי ומושקא ריבק, מגוללים את שרשרת הניסים ...

ניסים בגיל 88

מספר הרב יוסי קליימן מבית חב"ד מערב בנימין: ...

מוצא את הדרך לשלוח

כל מפגש בין יהודים מנוצל בזמננו כדי לפרסם את הניסים ...

צופה הכל

הרב יעקב מנחם רייניץ מהעיר לוד, משתדל לספר בכל הזדמנות ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

הדולר שהכריע את הבחירות בברזיל

מאחורי המהפך השלטוני שהתחולל לאחרונה בברזיל, עומד סיפור מופת מדהים ...

איך אני נסעתי ל770

חג הסוכות ה'תשע"ט, עשרות אלפים גודשים את בית רבינו שבבבל ...