סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

ברכה ביום ההולדת

אחת מה'מהפיכות' של הרבי שליט”א מלך המשיח בתחום המחשבתי, שייך ללא ספק לתחום ימי ההולדת.

אם עד לפני עשרות שנים, ניתן היה להניח כי יום הולדת הינו עסק לילדים קטנים, ולאידך לא ניתן היה למצוא את הפן הרוחני גם אצל חגיגות הילדים, באו הוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח, והכניסו את נושא ימי ההולדת לתחום הפעולות הרוחניות.

כך לדוגמא ניתן למצוא בין ההוראות ליום ההולדת, הוראה לעריכת התוועדות חסידית. גם המבוגרים נדרשים לשבת ביום זה בהתוועדות, לקבל החלטות טובות ולהוסיף בתחום התורה, התפילה וגמילות חסדים.

הילדים למדו להוסיף לסדר יום ההולדת את לימוד פרק התהלים החדש, ההחלטות הטובות וגם… לכתוב פ”נ (פדיון נפש) לרבי שליט”א מלך המשיח להתברך לקראת שנת החיים החדשה.

הילד שניאור זלמן לוגוב. בקטן: התינוקת רבקה

הילד שניאור זלמן לוגוב. בקטן: התינוקת רבקה

גם הילד שניאור זלמן לוגוב, למרות גילו הצעיר – 7, החליט ביום הולדתו שחל בשבוע שעבר, ביום כ”ח כסלו, שברצונו לכתוב פ”נ. “גם אני רוצה לכתוב לרבי מלך המשיח שליט”א, כמו שאבא עושה” ביקש מאביו שצייד אותו בדף חלק ועט.

לאחר נטילת ידיים הוא התיישב, וברצינות גמורה, כתב בכתב ידו את שמו, שם אמו, תוך שהוא מבקש ברכה ומסיים בכתיבת “יחי אדוננו”.

“לא אמרנו לו מה לכתוב, מספר אביו הרב שלום, הוא פשוט יזם את הרעיון ואף החליט מעצמו מה הוא כותב. האמת שלא הנחינו אותו לעשות זאת, למרות שבעבר הוא כבר כתב כך מספר פעמים.

עם סיום הליך הכתיבה, הוא בחר את אחד מכרכי סדרת ה”אגרות קודש” העומדת בארון הספרים בסלון הבית, הכניס לתוכו את המכתב, ופנה אלינו שנקריא ונסביר לו מה כתוב.

הכרך שהוא הוציא היה כרך ו' שנפתח לו בעמודים רמח-רמט.

בצד ימין כללה התשובה התייחסות לקבלת הפ”נ שיקרא בעת רצון וברכה לבשורות טובות.

בצד שמאל נכתב מכתב, אותו קראנו בתדהמה, אני ורעייתי.

“במענה על מכתבו… בו מודיע אשר נולדה לו בת למזל-טוב, הנה יהי רצון מה' ית' שיגדלה ביחד עם זוגתו שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ידוע מכבוד-קדושת אדמו”ר (מוהרש”ב) נ”ע, אשר מנהגנו הוא לומר גם בלידת בת לתורה לחופה ולמעשים טובים, על-פי מאמר רבותינו ז”ל (ברכות יז, א) נשים במאי זכיין, באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'” בקטע זה מזכיר הרבי שליט”א מלך המשיח על הוראת רבי שלום בער, שיש לאחל גם בלידת בת בנוסח הרגיל, וזאת לפי מה שקבעו חז”ל שגם לנשים יש זכות בלימוד התורה בסיוע שהן נותנות ללומדי התורה.

עבורינו, היה זה הברכה המתאימה ביותר, אשתי עמדה ללדת בדיוק, והברכה שהגיעה אלינו, כמעט מבלי שהתכוננו לכך, הייתה בדיוק כדי להפיג את החששות האחרונים וכמובן, איפשרה לנו לדעת כי מדובר בבת!

יומיים לאחר מכן, בליל ראש חודש טבת יצאנו לכיוון בית הרפואה, שם נולדה בתנו רבקה שתחי' באופן חלק וללא קשיים ב”ה.

לאורך כל תקופת ההריון, היה לנו את הברכה שקיבלנו מספר חודשים קודם לכן, מהרבי שליט”א מלך המשיח, שהכל יעבור כשורה ובנקל.

עוד חיילת בצבא הרבי שליט”א מלך המשיח, שתגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים כברכתו הק'.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

ונקרא שמה בישראל...

מספר השליח ר' זלמן ריידער בשעטומ"צ נולדה לי בת, ובעקבות המגבלות ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

מדהים: תשובת הרבי שליט"א מלך המשי

מענה של הרבי שליט"א מלך המשיח לבחור מישיבת 770 בית ...

חיפש תפילה - מצא ברכה

מספר שי שבת מירושלים: אחרי חמש שנים של נישואין, ...

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

אלפי פלאות נוספו באתר אגרות קודש

עוד לפני ג' תמוז. כאשר היו מצבים שאי אפשר שהמכתב ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...