סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

ברכה (לבחירה) ישירה

kfar-sabaהתוועדות י"ט כסלו חג הגאולה בבית משיח ברעננה. הרב משה כהן, מנהל המרכז טרח רבות בארגון האירוע, אליו הוזמנו רבנים ומשפיעים לשאת דברים. לצד דברי ההתעוררות, תפסו מקום מיוחד סיפורי המופתים והניסים המתחוללים בימינו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

את הסיפור המרכזי, חשף ראש העיר הטרי, שזה עתה נבחר לראשות עיריית רעננה, מר חיים ברוידא. מסתבר כי גם מאחורי בחירתו, מסתתר מופת שאירע לו בעקבות בקשת הברכה דרך ה'אגרות קודש'.

הכל החל בסוף השנה שעברה, בתאריך כ"ה אלול, הגיע מר ברוידא, למרכז משיח, על מנת לבקש את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח לבחירתו. הוא ציין כי כל משפחתו, זכו להיות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח חוץ ממנו. "אל תדאג, השיב הרב כהן, כעת אתה יכול לזכות לברכתו הישירה"!

את מכתבו, שנכתב בהדרכת הרב כהן, הוא מכניס לתוך כרך כ"ג באגרות קודש, שנפתח בעמודים רס-רסא. "אני לא מאמין!" נשמעה מייד הקריאה. "יש כאן מכתב לאדם בעל אותו שם משפחה".

המכתב ממוען "לכבוד… המכונה ד"ר ברוידי". "אם לא די בכך, הוסיף הרב כהן, הרי שהתשובה היא מאותו תאריך כמו של היום כ"ה אלול, ומסתיים בברכה מיוחדת: "ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע לכת"ר וכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד". אתה רואה? יש לך פה ברכה…"

"כשיצאתי מבית משיח, סיפר מר חיים ברוידא, רצתי הביתה לספר זאת לאשתי, ושיתפתי בכך עוד אנשים, השותפים איתי לדרך ההתמודדות. ממש נדהמתי מכך".

הציבור שישב בהתוועדות י"ט כסלו, קיבל בתשואות את הסיפור המדהים, שסופר על ידי בעל המעשה עצמו, ראש העיר, שנבחר רק שבועיים קודם לכן בסיבוב השני, וניצח בגדול.

בשלב זה, מוזמן סגנו של ראש העיר, מר אלי אלוש, שבוחר אף הוא לספר מופת אישי שאירע לו, עם הרבי שליט"א מלך המשיח.

"לפני כשלושים שנה, עשיתי את תחילת דרכי ביהדות, התגוררתי אז ברמת אביב, והזמנתי מזוזות מהודרות לביתי.

פניתי למוסדות של הרב זר מבני ברק, על מנת לרכוש מזוזות כמנין פתחי הבית, וכשהגיעו המזוזות קבעתי אותן בפתחים.

זמן קצר לאחר מכן, אחותי טסה לניו יורק, וכמובן שהיא הלכה ביום ראשון, לרבי שליט"א מלך המשיח, לחלוקת הדולרים המפורסמת על מנת לקבל את ברכתו.

כשהזכירה את שמי וביקשה ברכה בעבורי, אמר לה לפתע הרבי שליט"א מלך המשיח שעלי לבדוק את המזוזות בביתי.

הופתעתי, והתקשרתי בעצמי לרב זר, על מנת לשאול אותו מה לעשות. כששמע שמדובר בהוראה מהרבי שליט"א מלך המשיח, אמר לי שהוא בעצמו יגיע עוד באותו יום לרמת אביב, על מנת להוריד את המזוזות ולבודקן.

מה רבה הייתי הפתעתו כשהתברר, כי בטעות הרכבתי את כל המזוזות (מחוסר ידע) הפוכות! לא יאומן, הרבי שליט"א מלך המשיח, נמצא בניו יורק, ורואה את המתרחש בביתי שלי ברמת אביב.

מקור: http://hageula.com/call_of_salvation/now/18249.htm
© האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

בית חב"ד הפרטי

כשנתקלים במר אמיר ציפין, לא מזהים ברגע הראשון, במבט ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

עונה לרחשי הלב

מספר הרב אסף סימון מפעילי מרכז חב"ד-ליובאוויטש 'מודעות' ברמת גן: "הכל ...

באמונה תמימה

בהתוועדות י' שבט, של מרכז חב"ד ליובאוויטש 'מודעות' ברמת גן, ...

ברכה (לבחירה) ישירה

התוועדות י"ט כסלו חג הגאולה בבית משיח ברעננה. הרב משה ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

הדולר שהכריע את הבחירות בברזיל

מאחורי המהפך השלטוני שהתחולל לאחרונה בברזיל, עומד סיפור מופת מדהים ...

איך אני נסעתי ל770

חג הסוכות ה'תשע"ט, עשרות אלפים גודשים את בית רבינו שבבבל ...

עודד מנשה מספר על מופת

נאום אורח נרגש במיוחד, נשא השחקן עודד מנשה, שסיפר על ...

ל"ג בעומר צפת: 12 ילדים - 12 סיפורי נ

ימות המשיח שחולל הרבי שליט"א מלך המשיח לילדים בקהילה אחרי ...