סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

בדרך לחדר הניתוח…

לא פעם זוכים הפונים לרבי שליט"א מלך המשיח, באמצעות האגרות קודש, לקבל במקום תשובה ומענה לבקשתם, לעיתים קורה שמעבר לתשובה והברכה, אותה מקבל הפונה, הוא זוכה לסימן נוסף של ברכה, המגיע אליו ב"השגחה פרטית"…

סיפור שכזה, שלחה למערכת "שיחת הגאולה" לאחרונה, גב' הילה הנמנית על קהל הקוראות הקבוע של הגליון, סיפור לו הייתה עדה, ואירע לחברתה חגית:

"חגית היא מורה בבית ספר חב"ד המקומי. כמה מהלידות שעברה היו בניתוח קיסרי, ועם התקרב מועד הלידה הבא, לפני מספר חודשים, היא חפצה מאוד, בדרך הטבע, שאת הלידה הזו תעבור בשלום.

מועד הלידה הגיע, והיא אושפזה במרכז הרפואי לקראת הלידה, כשהיא ממתינה לרגע המיוחל, תוך שבנתיים עברו עליה שעות רבות מאוד של צירים, אולם הלידה עצמה לא התקדמה כלל.

הרופאים הודיעו לה שאם לא תלד עד השעה 11 בבוקר של יום ז' אדר, הם ינתחו אותה.

בצר לה, התקשרה חגית אלי, אותי היא מכירה היטב מעבודתנו המשותפת, ובקשה ממני שאצטרף למתפללות לזירוז לידתה. במשך השעות היינו בקשר טלפוני, אולם שום דבר לא עזר, והלידה לא התקדמה כלל. חגית כבר היתה מותשת מאוד. השעה 11 כבר חלפה והרופאים הודיעו שעליה להתכונן לניתוח.

בעלי, שהיה בבית, שמע את הדברים, ובמוחו עלה הרעיון לתקוע בשופר – להמתקת הדינים ולהשמיע לה את התקיעות באמצעות הטלפון. לאחר מכן, הצעתי לחגית, לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש את ברכתו באמצעות אחד הכרכים של האגרות קודש.

לאחר ההכנות המתאימות, נפתח כרך יב, עמ' ל"ה, שם נכתב:

"בעתו קבלתי הידיעה הראשונה ואח"כ הבשורה טובה אשר ניתוח של זוגתו תח' מרת… עלה בסדר ובהצלחה, ויהי-רצון מה' ית' רופא כל בשר ומפליא לעשות אשר תחזור לאיתנה בקרוב ומכאן ואילך אך טוב וחסד יבשר תמיד כל הימים.

וכבר ידוע הפירוש במאמר רז"ל כל שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה, שהחילוק הוא מקודם התקיעות והתפילות, ולאחריהם, כי מקודם להם עדיין נמצאים בדין ובמשפט וע"י התקיעות והתפילות פועלים אשר הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים…

ובמשך השנה הנה כל יומא ויומא עביד עבדיתי' לעשות כלים להמשכת וקבלת הטוב שנפסק לו בר"ה, אשר כלים אלה הם ענייני תורה ומצוות ואחד מהם השפעה על הזולת ובפרט מי שחננו ה' ית' בכשרון לחנך, שינצל כל האפשרויות במילואה להעמיד תלמידים יראי-שמים לומדי תורה ומקיימי מצוות, וזכות הרבים מסייעתו וממשכת רוב ברכה והצלחה בהנוגע לו ולכל בני ביתו שיחיו. בברכה המחכה לבשורות טובות".

הופתענו מהתשובה המדוייקת, אשר דיברה גם על הצלחת הניתוח שאמור להתקיים, גם על התקיעות ומיתוק הדינים וגם על עבודתה כמחנכת…

לאחר התשובה המדויקת, היא נרגעה והתכוננה לניתוח, אולם הסיפור לא הסתיים בכך.

לאחר הלידה סיפרה לי חגית את סיומו של הסיפור: "כאשר לקחו אותי במיטה לחדר הניתוח, עצרה לפתע את המיטה אשה לא-מוכרת, ואמרה לי: את בוודאי מפחדת וזקוקה לעזרה. קחי את הדולר הזה מהרבי מלך המשיח שליט"א, הניחי אותו מתחת לכרית ובעזרת ה' הכל יעבור בשלום ובשעה טובה", היא הושיטה לי דולר העטוף בנילון, עליו מופיע התאריך י"ב אדר אותו הנחתי מתחת לכרית. לאחר זמן קצר התבשרנו על לידת עוד חיילת בצבאות ה', קטנה וחמודה.

ניסיתי לאחר מכן לאתר את אותה אשה, שהעניקה לי את הדולר באותם רגעים לחוצים, אך לשווא, פשוט שליחה משמים"…

שיחת הגאולה גליון 771

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

יוסף ה' לכם ניסי ניסים

בני הזוג, ר' מוטי ומושקא ריבק, מגוללים את שרשרת הניסים ...

ניסים בגיל 88

מספר הרב יוסי קליימן מבית חב"ד מערב בנימין: ...

מוצא את הדרך לשלוח

כל מפגש בין יהודים מנוצל בזמננו כדי לפרסם את הניסים ...

צופה הכל

הרב יעקב מנחם רייניץ מהעיר לוד, משתדל לספר בכל הזדמנות ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...

עמידה בתוקף מול הנסיון

על הצלחתו הכבירה של אתר אגרות קודש www.igrot.com ניתן לעמוד ...

הדולר שהכריע את הבחירות בברזיל

מאחורי המהפך השלטוני שהתחולל לאחרונה בברזיל, עומד סיפור מופת מדהים ...

איך אני נסעתי ל770

חג הסוכות ה'תשע"ט, עשרות אלפים גודשים את בית רבינו שבבבל ...