סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

כששומעים ומצייתים רק מרוויחים

mosheככל שאנו קרבים יותר אל הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, הגילוי האלוקי בעולם הולך ונעשה טבעי יותר, הנס נעשה להנהגה הטבעית. אחד הביטויים לכך זו התופעה המדהימה של אפיק ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש. ריבוי הפונים לסוגיהם השונים, כמו גם מגוון הנושאים והשאלות מלמדים עד כמה נעשתה תופעה על טבעית זו, להנהגה רגילה של ימות המשיח.

מספר הרב משה אנטיזדה רבה של קהילת יוצאי אירן בנתניה, על שגרת הניסים באגרות הקודש:

"יום אחד הגיעו אלי שני אנשים, שבקשו לקבל את עצת וברכת הרבי שליט"א מלך המשיח. התברר כי שניהם מבקשים לקנות "מספר" למוניות שירות בנתניה. כידוע, שמעבר לרכישת או שכירת רכב המונית, יש צורך ב"מספר" המהווה אישור רשמי למפעיל המונית להסיע נוסעים בתשלום. עלות כל "מספר", נעה בין 70 80 אלף$. כל אחד מהם אמור היה לקנות את "מספרו" במקום אחר.

הראשון כתב את בקשתו, הכריז "יחי אדוננו" והכניס את מכתבו לאחד מכרכי האגרות קודש שברשותי. כשהתחלתי לקרוא את התשובה בעמוד שנפתח עבורו, ראיתי שם ברכה לפרנסה בשפע והתייחסות לבדיקת מזוזות. ברוח זו גם מסרתי לו את תוכן התשובה. השני גם הוא הכניס את בקשתו לאחר הכרזת "יחי", כשהפעם התשובה שונה לחלוטין והכילה אזהרה מודגשת שלא לבצע את הרכישה, אלא יש צורך בבדיקה מדוקדקת של המסמכים והאישורים ולבדוק טוב טוב.

ואכן הזהרתי אותו שלא לקנות את ה"מספר " המוצע כיוון שישנה כאן בעיה, אם כי בעצמי לא ידעתי לומר לו מה בדיוק הבעיה. חלפו שבועיים לאחריהם התקשר היהודי השני והודה לי מכל הלב כי הצלתי אותו מנפילה גדולה. הוא אכן הלך ובדק ושאל וחקר עד שהתברר שזו הייתה הצעת "עוקץ"! ה"מספר" היה כבר מכור לכמה אנשים ואם היה מבצע את העיסקה היה מאבד את כל כספו. אני שמח עבורך, אמרתי לו, ב"ה ששמעת בקולו של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרווחת הן בגשמיות והן ברוחניות".

וסיפור נוסף.

"לאחרונה הגיע בחור חסון, שהתברר אכן כי הוא עוסק בספורט ומקדיש לכך לא מעט זמן לאימונים ופיתוח כושר. לא היה נראה שהוא סובל ממשהו ואכן גם במכתבו לרבי שליט"א מלך המשיח, הוא ביקש רק ברכה כללית. לאחר הכרזת הקודש והכנסת המכתב באגרות קודש, התחלתי לקרוא את התשובה ולהפתעתנו התשובה הכילה הוראה ברורה שצריך להיבדק אצל קרדיולוג…

לשמע התשובה הוא לא הסתיר את תמיהתו. "מוזר, אמר, אני רץ ומתאמן וברוך השם, ולא חש באיזו בעיה". אבל בכל אופן גש להבדק, אמרתי. עבר זמן מה והבחור מתקשר אלי ואומר: "עלי להודות לרבי שליט"א מלך המשיח. בבדיקה אצל הקרדיולוג, הוא נוכח שאני על סף התקף לב וטיפל בי מיד.

התברר שהעורקים היו כמעט סתומים, אך בחסדי ה' ע"י שעסקתי בספורט, נוצרו לי על הלב כלי דם נוספים שהשלימו במידת מה את החסר, אך מאמץ נוסף היה עלול להסתיים בהתקף לב חמור, ב"ה ששמעתי ונצלתי".


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

מילים המודגשות

זה אבי בן שמעון... אתם חייבים לראות... כמעט כל יום ...

רבי עזר לביתי

שמי מירי פיינשטיין ויש לי סיפור מדהים על הרבי מלך ...

הרופאים דרשו ניתוח אך הרבי כתב אח

בוידאו קצר, מספר איציק שאלתיאל מעפולה על מופת מדהים לו ...

מטבע הטוב להיטיב

צריכים להודות על הניסים שהקב"ה עושה איתנו, ובפרט שעצם ההודאה ...

האישה החרדית זעקה בהתרגשות: "איך

הדיוק שבתשובות הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש, מפליא בכל ...

הרופאים דרשו ניתוח אך הרבי כתב אח

בוידאו קצר, מספר איציק שאלתיאל מעפולה על מופת מדהים לו ...

אור באדיטש: נס לחברי הקבוצה מהארץ

ניר קפטן, המשדר תכניות ברדיו קול ברמה, לא יצא מהארץ ...

חי וקיים בגוף גשמי מחלק דולרים ב-7

אתר ה"אגרות קום", בניהולו של הרב שלום לוגוב מכפר חב"ד, ...

נבואה שהתגשמה על חיים ב"ימות המשי

החידוש בשנים האחרונות שבאמצעות ה"לווין" מעבירים סכום כסף ל"בנק" (או ...

שלום מרדכי רובשקין ועורך הדין אפ

הרב שלום מרדכי רובשקין מספר שתחילת מאסרו קשורה למאבק בשחיטה ...